Composición Corporal Segmentada Profesional

MC-580

Analizador de composición corporal segmentada doble frecuencia.
Opcionales:
Pedestal, software e impresora

MC 780U

Analizador de composición corporal segmentada multifrecuencia

MC 980U Plus

Analizador de composición corporal segmentada multifrecuencia.