Composición Corporal Segmentada Profesional

MC-780U Plus S

Analizador de composición corporal segmentada multifrecuencia

MC 780U Plus P

Analizador de composición corporal segmentada multifrecuencia

MC 980U Plus

Analizador de composición corporal segmentada multifrecuencia.